صفحه اصلی / دیپارتمنت زبان انگلیسی

دیپارتمنت زبان انگلیسی

دیپارتمنت زبان انگلیسی پوهنتون نانونت، یکی از موفق ترین بخش های این نهاد بوده که برنامه های مختلف زبان انگلیسی را با بهترین کیفیت ارائه می نماید. پوهنتون نانونت برنامه های میان مدت و دراز مدت زبان انگلیسی را طرح نموده که برای محصلان نقش اساسی در کسب مهارت ها و توانایی های ضروری را ایفا مینماید تا نه تنها در ساحه کاری بلکه در تحصیلات عالی آینده نیز موفق باشند.

با همکاری استادان ورزیده داخلی و خارجی و همچنان شخصیتهای موفق از ارگانهای مختلف، دیپارتمنت زبان انگلیسی محصلان را در رشد مهارت های خواندن، نوشتن، شنیدن و تکلم به این زبان کمک مینماید.
علاوه بر این، محصلان به منظور آمادگی برای بورسیه های تحصیلی در خارج از کشور و بلند بردن مهارت های مفاهمه در زبان انگلیسی شامل این برنامه ها میشوند.
این برنامه سه ماهه، محصلان را برای سپری نمودن امتحان تافل به شکل آنلاین آماده میسازد. این امتحان توسط نهاد آمریکایی ETS به شکل آنلاین اخذ میگردد و برای بیش از 9000 نهاد تحصیلی بین المللی در 130 کشور، قابل قبول میباشد. در این برنامه بیشتر بالای قواعد زبان انگلیسی با لهجه امریکائی تمرکز میشود. صنوف درسی آمادگی تافل در پوهنتون نانونت شامل دروس سمعی و بصری و همچنان کارهای عملی میباشد.


جدول پرداخت فیس

برنامه مدت داخله فیس کارت هویت دیپلوم و امتحانات مجموع
سرتیفیکیت زبان انگلیسی (CEL) سه ماه 3000 افغانی 3000 افغانی رایگان رایگان 12000 افغانی
سرتیفیکیت زبان انگلیسی (DEL) یک سال 3000 افغانی 3000 افغانی رایگان رایگان 39000 افغانی
آمادگی امتحان TOEFL سه ماه رایگان 11500 افغانی رایگان رایگان 11500 افغانی
آمادگی امتحان IELTS سه ماه رایگان 11500 افغانی رایگان رایگان 11500 افغانی

اوقات درسی

سرتیفیکیت زبان انگلیسی (CEL) 6:00 صبح - 8:00 صبح 4:00 عصر - 6:00 عصر
6:00 عصر - 8:00 شام
سرتیفیکیت زبان انگلیسی (DEL) 6:00 صبح - 8:00 صبح 4:00 عصر - 6:00 عصر
6:00 عصر - 8:00 شام
آمادگی امتحان TOEFL 6:00 صبح - 8:00 صبح 5:00 عصر - 7:00 شام
آمادگی امتحان IELTS 6:00 صبح - 8:00 صبح 5:00 عصر - 7:00 شام

13