صفحه اصلی / برنامه های لیسانس / لیسانس در ژورنالیزم و ارتباطات عامه

لیسانس در ژورنالیزم و ارتباطات عامه

خلاصه برنامه

دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنتون نانونت مصمم است که براساس استراتیژی پوهنتون نانونت و با بکار گیری نصاب جدید و به روز شده خویش، کادرهاي متخصص و کار آزموده را برای اطلاع رسانی ، آگاهی دهی، آموزش جمعی و نفوذ بر افکار عمومی جامعه تربیه کند.

این دیپارتمنت برنامه دارد تا محصلان را با معیارهای بنیادی، ژانرهای اساسی و دانش نوین مسلک ژورنالیزم آشنا ساخته و خصوصیاتی چون ذوق و استعداد نویسنده گی، تفکر انتقادی، نکته سنجی و توانایی برقراری ارتباط با طبقات مختلف جامعه را در آنها بپروراند. در این دوره تحصیلی محصلان دانش کافی در رابطه به وسایل اطلاعات جمعی عصر نوین کسب نموده و از توانایی های خوب کاری در رسانه های چاپی، صوتی و تصویری برخوردار می شوند.

دیپارتمنت ژورنالیزم دارای سه رشته (رادیو تلویزیون، ارتباطات عامه و رسانه های جدید ) می باشد که در سال چهارم رشته بندی صورت می گیرد.

تدریس در دیپارتمنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه پوهنتون نانونت به سیستم کریدت انجام می شود که محصلان طبق آن می توانند مضامین را با در نظر داشت علاقه و توان مالی خویش انتخاب نمایند. سیستم کریدت سیستم پذیرفته شده بین المللی می باشد که محصلان را در رشد توانایی های علمی و عملی کمک کرده و فرصت های واقعی را در جهت مدیریت زمان دوره تحصیلی و پیشرفت هرچه بیشتر آنها فراهم می سازد.

سیستم تدریس کریدت
زبان تدریس دری
حد اقل کریدت ۱۳۸ کریدت
امتحان بهار و خزان
زمان صبح و شام

شما در برنامه ژورنالیزم پوهنتون نانونت از موارد ذیل مستفید می شوید:

 • کارهای عملی در استدیو های مجهز تلویزیونی و رادیویی؛
 • کار عملی برای در استدیوی مجهز عکاسی حرفوی؛
 • کارعملی با مجله محصلان "گنجینه نانونت"؛
 • آموزش برنامه های کاربردی کمپیوتر برای رشته ژورنالیزم؛
 • اشتراک در سیمینار ها، کنفرانس ها و کارگاه های آموزشی ملی و بین المللی؛
 • استفاده موثر از بورسیه ها و سکالرشیپ ها؛
 • استفاده از منابع بزرگ کتابخانه و کتابهای دیجیتالی؛
 • اشتراک در فعالیت های ورزشی و انجمن های محصلان؛
 • معرفی به رسانه های مختلف برای کارآموزی؛
 • استفاده از خدمات کاریابی در جریان و بعد از اتمام تحصیل؛
 • فضا و صنفهای تدریسی معیاری؛
 • سیر های علمی موثر به رسانه ها و دفاتر مختلف؛
 • راه اندازی کمپاین های موثر در ارتباط عامه؛

اهداف آموزشی دیپارتمنت ژورنالیزم

 • ۱ - ارتقای ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی دیپارتمنت و بازنگری و راه اندازی رشته های تخصصی بر اساس نیازمندی های اساسی رسانه ها
 • ۲ - تدوین نظام آموزشی معیاری و اثر بخش، تاکید و سرمایه گذاری جهت تولید متون آموزشی بومی در رشته های مرتبط.
 • ۳ - تاسیس، توسعه و تقویت فعالیتهای فرهنگی، تشکیل انجمن های محصلان و مشارکت در حلقه های فکری با مراکز حوزوی و علمی.
 • ۴ - تاکید و سرمایه گذاری روی فعالیت های عملی و پژوهش های معیاری و علمی استادان و محصلان.
 • ۵ - تربیه کدر های ورزیده و مسلکی در عرصه روابط عامه و رسانه ها.


الف - اهداف بخش ارتباطات دیپارتمنت ژورنالیزم

 • ۱ - تربیه کارشناسان، سخنگویان، مصاحبه کننده گان و نویسنده گان در عرصه های تحلیلی، تبلیغی، ادبی و هنری که به صورت عام برای انواع وسایل ارتباط همگانی کاربرد دارد.
 • ۲ - تربیه مدیر مسوولان، ویراستاران، گزارشگران، خبرنگاران، دیزاینران و طراحان برای دفاتر روابط عامه دولتی، خصوصی، عمومی و اختصاصی داخلی و خارجی.
 • ۳ - تربیه مدیر مسوولان، ویراستاران، گزارشگران، خبرنگاران، دیزاینران و طراحان برای رسانه های چاپی، ویب سایت ها و ویبلاکهای خبری.
 • ۴ - تربیه کارشناسان حرفه ای مجهز به اخلاق حرفه ای رسانه ای، قانون رسانه ها و مدیریت حالات بحرانی.
 • ۵ - تربیه کدر های مسلکی برای بازاریابی، تهیه اعلانات و کلپ های تجارتی و تبلیغاتی.


ب - اهداف بخش رادیو تلویزیون دیپارتمنت ژورنالیزم

 • ۱ - تربیه مدیر مسوولان، ویراستاران، گرافیک دیزاینران، گزارشگران، خبرنگاران، مصاحبه کننده گان و مجریان برنامه های رادیویی و تلویزیونی
 • ۲ - تربیه کدر های مسلط بر استفاده موثر و ویرایش با وسایل و ابراز ضبط صدا و تصویر و مدیریت کننده حالات بحرانی.
 • ۳ - تربیه کدر های ورزیده و مسلط با مهارتهای لازم برای تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی و اجرای وظایف گوناگون در رادیو و تلویزیون.
 • ۴ - – تربیه کدر های مسلکی برای بازاریابی، تهیه اعلانات، کلپ های تجارتی و تبلیغاتی برای رادیو و تلویزیون.
 • ۵ - تربیه گرداننده گان برنامه های تحلیلی، گفت و گو ها، مناظره ها و گفتمان های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر برنامه های رادیویی و تلویزیونی.


ج – اهداف بخش رسانه های جدید دیپارتمنت ژورنالیزم

 • ۱ - تربیه کدر های ورزیده جهت مدیریت، ویرایش و تولید فرآورده های رسانه ای رسانه های جدید در اوضاع عادی و بحرانی برای نهاد های دولتی و غیر دولتی.
 • ۲ - تربیه کدر های مسلکی برای طراحی، دیزاین و پیشبرد امور کلی رسانه های جدید در آژانس های خبری و ارگانهای دولتی و غیر دولتی.
 • ۳ - تربیه مدیر مسوولان، گزارشگران و خبرنگاران رسانه های جدید برای ویب سایت ها و آژانس های خبری و ارگانهای دولتی و غیر دولتی.
 • ۴ - – تربیه کدر های مسلکی برای بازاریابی، تهیه اعلانات و کلپ های تجارتی و تبلیغاتی برای رسانه های جدید ویب سایت ها و آژانس های خبری و ارگانهای دولتی و غیر دولتی.


شرایط عمومی شمولیت

 • ۱ - داشتن شهادتنامه صنف دوازدهم
 • 2 - اخذ نمره کامیابی شمولیت در پوهنتون نانونت
 • 3 - سایر مدارک مورد نیاز ( یک قطعه عکس، فوتوکاپی تذکره، فوتوکاپی شهادتنامه)


معلومات مالی

پوهنتون نانونت با استفاده از ستندرد های جهانی، تحصیلات عالی با کیفیت را ارایه می نماید. ساختار هزینه برنامه نظر به کیفیت بالای علمی و ستندردهای تدریسی مدرن ترتیب گردیده است. این نهاد همواره سعی ورزیده است تا زمینه دسترسی به تحصیلات عالی را برای همه گان به صورت یکسان فراهم سازد. این نهاد برای آنعده از افرادی که با کمبود منابع مالی روبرو بوده و در عین حال میخواهند به تحصیلات عالی شان ادامه دهند زمینه های خوبی مانند ارایه بورسیه های تحصیلی و کمک های مالی را فراهم مینماید تا باشد با استفاده آن بتوانند به تحصیلات عالی شان ادامه داده و زمینه رشد و پیشرفت آنها مساعد گردد. در سال ۱۳۹۷، با هزینه بیش از ۲۲ میلیون افغانی توسط پوهنتون نانونت بیش از ۱۵۰۰ محصل از این خدمات مستفید گردیدند. در سال ۱۳۹۸ این مبلغ به ۳۴ ملیون افغانی ازدیاد یافته و قرار است حدود ۲۴۰۰ محصل از این سهولت ها مستفید گردند

برنامه تحصیلی لیسانس در ژورنالیزم
فیس هرکریدت 3500 افغانی
فیس داخله 1000 افغانی درهرسمستر
اوسط ماهوار 10,063 افغانی
فیس مکمل دوره تحصیلی 491,000 افغانی

نوت: محتوای این بخش برای معلومات موقت به بازدید کننده گان می باشد و نظر به لزوم دید پوهنتون قابل تغییر است.

13