صفحه اصلی / برنامه های لیسانس / لیسانس در اداره تجارت

لیسانس در اداره تجارت

خلاصه برنامه

مدرک لیسانس پوهنتون نانونت در رشته اداره تجارت ، شما را با بینش علمی، فراست عملی و مهارت های مسلکی تقویت و معرفی نموده زمینه را برای دریافت کسب و کار دلخواه تان مساعد می سازد.
فارغ التحصیلان رشته اداره تجارت پوهنتون نانونت توانسته اند با آموخته ها و اندوخته های شان ، شرکت های خصوصی ایجاد نمایند ، به تحصیلات عالی ماستری و دوکتورا بپردازند یا نهاد های بزرگ ملی و بین الملی را مدیریت نمایند.


شرح برنامه

بخش اداره تجارت پوهنتون نانونت، یگانه دیپارتمنت تحصیلی در افغانستان است که اعتبار بین المللی خود را ازمجمع اعتبار دهی ایالات متحده امریکا (IACBE) به دست آورده است
پوهنتون نانونت با پیگیری ستندرد های بین المللی تدریس، نظام درسی کریدت یا CBS(Credit Based System) را که یک سیستم درسی عصری درجهان می باشد تطبیق مینماید. براساس نظام درسی کریدت، محصلان می توانند تعداد دوره های درسی و مضامین مورد نیاز را بر اساس توانایی های مالی، فکری ومطابق وقت در دست داشته خود انتخاب کنند. برنامه اداره تجارت (BBA) پوهنتون نانونت با داشتن ۱۳۸ کریدت درسی در هشت سمستر، مضامین انتخاب شده را درچهار سال ارایه می نماید.

طیف گسترده ای از دروس انتخابی و دوره های حرفه ای برای گسترش افق دید تان در دسترس است . نصاب درسی برنامه اداره تجارت پوهنتون نانونت از میان منابع تازه و به روز که به طور مستقیم پاسخگوی خلا ها و کمبود های دانش و مهارت های مسلکی در بخش اداره تجارت می باشد انتخاب شده است . این برنامه درسی در پوهنتون نانونت ، به زبان انگلیسی تدریس می گردد.


دوره تخصصی

پوهنتون نانونت دوره درسی تخصصی را برای محصلان BBA که مایل به کسب دانش و مهارت های تخصصی در اداره تجارت باشند ارایه می کند. محصلان می توانند در سمستر های پایانی دوره تحصیل، مضامین تخصصی خاص را انتخاب کنند.

برای آشنایی با مضامین درسی رشته ادارهٔ تجارت، کاتولوگ مضامین این رشته را از بخش روبرو داونلود نمایید.


خلاصه دوره های درسی

تصنیف مضامین تعداد کریدت
مضامین الزامی 80
مضامین تخصصی خاص 16
مضامین عمومی 36
مونوگراف 6
مجموع 138

معلومات مالی

پوهنتون نانونت با استفاده از ستندرد های جهانی، تحصیلات عالی با کیفیت را ارایه می نماید. ساختار هزینه برنامه نظر به کیفیت بالای علمی و ستندردهای تدریسی مدرن ترتیب گردیده است. این نهاد همواره سعی ورزیده است تا زمینه دسترسی به تحصیلات عالی را برای همه گان به صورت یکسان فراهم سازد. این نهاد برای آنعده از افرادی که با کمبود منابع مالی روبرو بوده و در عین حال میخواهند به تحصیلات عالی شان ادامه دهند زمینه های خوبی مانند ارایه بورسیه های تحصیلی و کمک های مالی را فراهم مینماید تا باشد با استفاده آن بتوانند به تحصیلات عالی شان ادامه داده و زمینه رشد و پیشرفت آنها مساعد گردد. در سال ۱۳۹۷، با هزینه بیش از ۲۲ میلیون افغانی توسط پوهنتون نانونت بیش از ۱۵۰۰ محصل از این خدمات مستفید گردیدند. در سال ۱۳۹۸ این مبلغ به ۳۴ ملیون افغانی ازدیاد یافته و قرار است حدود ۲۴۰۰ محصل از این سهولت ها مستفید گردند

برنامه تحصیلی لیسانس در اداره تجارت
فیس هرکریدت 3500 افغانی
فیس داخله 1000 افغانی درهرسمستر
اوسط ماهوار 10,063 افغانی
فیس مکمل دوره تحصیلی 491,000 افغانی

نوت: محتوای این بخش برای معلومات موقت به بازدید کننده گان می باشد و نظر به لزوم دید پوهنتون قابل تغییر است

13