سیستم اطلاعات مدیریت

صفحه اصلی / سیستم اطلاعات مدیریت

از آنجا كه نياز به تبادل اطلاعات و حمايت دانشگاهي با سرعت حيرت آور در حال شتاب است ، تكنولوژي در محوطه دانشگاه ها به يك ضرورت حياتي مبدل شده است. با افزایش نیازها ، خود فناوری با سرعتی سریع تغییر می کند. پیگیری با این رشد و پیشرفت های این فناوری ، فرصت های خارق العاده ای را در سالهای آینده به وجود می آورد.

بخش سیستم مدیریت اطلاعات وظیفه پاسخگویی به نیازهای فناوری دانشگاه کاردان را با ارائه خدمات نرم افزاری قوی و پشتیبانی از دانشکده ها ، دانشجویان و کارمندان بر عهده دارد.

ما مشتاقانه منتظر سفر پیش رو هستیم و در آینده فناوری در این موسسه عالی نقش ایفا خواهیم کرد.

محمد علی نورکزی

معاون امور محصلان
13