توسعه رهبریت

صفحه اصلی / مرکز موفقیت محصلان / روابط با فارغان و جندر / توسعه رهبریت

پوهنتون نانونت همواره تلاش نموده است تا در راستای ارتقای سطح رهبری محصلان مخصوصأ محصلان اناث برنامه های متعددی را راه اندازی نماید از جمله برنامه های کارآموزی، شغل زایی،برنامه آموزشی و داستان موفقیت.

13