تماس با ما

صفحه اصلی / تماس با ما

دپارتمان معلومات

info@nanonetac.edu.af

0093799590101

دپارتمان ثبت نام

apply@nanonetac.edu.af

009340255065

دپارتمان کاریابی

hr@nanonetac.edu.af

.


آدرس شهر هرات :
جاده خواجه علی موفق، جاده مخابرات

آدرس شهر کابل :
جاده سوم عقرب، سرک دوم

13