پیام رییس عمومی پوهنتون نانونت

صفحه اصلی / پیام رییس عمومی پوهنتون نانونت

بیش از سیزده سال پیهم، پوهنتون نانونت در صدر رشد و آموزش‌دادن نیروی کار توسط متخصصان، مدیران و رهبران باظرفیت در افغانستان قرار داشته است.

حالا که افغانستان وارد دوره‌ی پرچالش انتقال مسوولیت از نیروهای خارجی به خود می‌شود، ما برای رهبری درست کشور در چنین مقطع تاریخی، تلاش‌های خود را درجهت آماده ساختن مردان و زنان افغان توسط مهارت‌ها، دانش و اطمنان مورد نیاز، دوبرابر می‌سازیم.

برای توفیق بیشتر، با تاکید بر روش‌های متکی بر نوآوری به شمول آشناساختن با برنامه‌های توسعه‌یی، برنامه‌های رقابتی ماستری و همچنان برنامه‌های اعتباردهی بین‌المللی پوهنتون نانونت، به تقویت برنامه‌ها و خدمات خود ادامه می‌دهیم. پوهنتون نانونت بیش از هر زمانی، حالا به رشد کیفیت تدریس، تقویت خدمات شاگردان و گسترده کردن ساختارها و امکانات پوهنتون توجه دارد. ما به گونه‌ی بی‌سابقه با نهادهای ملی و بین‌المللی در چارچوب تلاش‌های همگانی‌سازی خود، همکاری و تشریک مساعی داشته‌ایم.

این تلاش‌های پیهم ما را قادر می‌سازد که بزرگ‌تر فکر کنیم و به شاگردان و مجمع متخصصان خود بهترین تجربه‌ی آموزشی و تدریسی را مهیا کنیم.

از یک محیط الهام‌بخش آموزشی و فعالیت‌های بیرون از نصاب درسی تا تعهد ما به دانش اکادمیک و معیاری، پوهنتون نانونت فضای درسی هیجان‌انگیزی است که در آن رهبران آینده پرورش می‌یابند. شما را به پوهنتون نانونت دعوت می‌کنم تا بدانید چرا نانونت می‌تواند برای یک تجربه‌ی تحصیلی به‌یادماندنی، انتخاب نخست تان باشد.

دکتر جواد قندهاری

رییس پوهنتون نانونت

13